Vrijdag 24 februari heeft het bestuur van DVSG afscheid genomen van twee zeer gewaardeerde bestuursleden: Gerrie Janssen en Peter van Heumen. Gerrie is 12 jaar bestuurslid geweest met een divers pakket aan taken. De eerste jaren stonden vooral in het teken om de vereniging de goede kant op te laten bewegen. Dit is prima geslaagd. Buiten de algemene bestuurstaken had Gerrie een aantal taken zoals alles rondom sponsorborden plaatsen, oud papier ophalen en voor de onderbreking in het overleg door op gepaste tijden een shaggie te roken want die vergaderingen duren veel te lang. Gerrie heeft aangegeven dat hij een aantal taken blijft doen. Peter van Heumen is 3 jaar bestuurslid geweest. Peter heeft DVSG met zijn prettige kwaliteiten, waaronder doelgerichtheid en integriteit, meer toekomstbestendig gemaakt. De website kreeg kleur, de communicatie verloopt nu duidelijker en met een lach en humor heeft Peter de zaken binnen de vereniging aangescherpt. “Hierin kunnen wel nog stappen gezet worden” geeft Peter aan.

Beide zullen ieder op hun gebied naarstig gemist worden zowel als collega bestuurslid als hun inbreng. Bedankt namens DVSG.