Eindelijk is het dan zover. DVSG gaat (ver)bouwen. Na een intensief en vaak moeizaam voortraject gaat vanaf november de verbouwing van de gebouwen van v.v. DVSG van start. Deze verbouwing zal deels bestaan uit een grote renovatie van de bestaande kleedruimtes en de nieuwbouw van een ontvangstruimte annex vergaderlocatie. De totale verbouwing zal ongeveer zes maanden in beslag gaan nemen en zal worden gerealiseerd door aannemersbedrijf Kaal BV, Megens Elektrotechniek en Koopmans Installatietechniek BV. Dit zijn ook de partijen die bij een eerdere (verplichte) aanbesteding gekozen zijn. Het ledenaantal van v.v. DVSG is nog steeds groeiende en om die leden volgens de huidige normen te kunnen faciliteren, is deze verbouwing dan ook absoluut noodzakelijk. Samen met zustervereniging DKV De Horst wil DVSG haar sportpark inrichten als dé plek voor sportieve (buiten)activiteiten op De Horst en een ontmoetingsplaats voor zowel leden als niet-leden. Om deze verbouwing te kunnen financieren zijn er door de Gemeente Berg en Dal gelden toegezegd, maar moet DVSG noodzakelijkerwijs ook een beroep doen op haar eigen vermogen. Daarvoor is door de Algemene Ledenvergadering ook toestemming gegeven. Om de kosten voor de vereniging te drukken is er inmiddels een speciale commissie ingesteld die bezig is om diverse acties op touw te zetten om extra inkomsten te genereren. Als deze acties concreet zijn uitgewerkt zullen die o.a. via deze website en Facebook worden gecommuniceerd.