Omdat het i.v.m. Corona helaas niet mogelijk was om onze jubilarissen tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie te huldigen, zijn de leden die respectievelijk 50 -, 60 – en 70 jaar lid zijn – voor zover mogelijk – thuis bezocht en gehuldigd: Piet Verhoeven en Gerard Theunissen (50 jaar), Gerry Gerrits (60 jaar), Theo de Haan, Jan Spanjers en Chris Ebbers (70 jaar).