Op 21 november 2022 bereikte ons het droevige bericht dat ons trouwe lid Jan Spanjers op 80 jarige leeftijd is overleden. Jan heeft vorig jaar nog het speldje voor zijn 70-jarig lidmaatschap thuis uitgereikt gekregen. Toen is het ons duidelijk geworden dat Jan een echte DVSG-man “in hart en nieren” is.

Afkomstig van De Horst kreeg Jan verkering met Annie, die van de Stekkenberg kwam. Als compromis zijn ze toen in het centrum van Groesbeek gaan wonen. Maar als het ging om zijn favoriete voetbalclub, bleef dit altijd DVSG. Ook toen hij op latere leeftijd fysiek niet meer in staat was om wedstrijden bij te wonen, bleef hij onze vereniging trouw. Jan behoorde ook tot de groep van spelers die mede onze mooie vereniging vorm hebben gegeven.

Naast speler van het tweede elftal, heeft Jan ook nog jaren in ons veteranenteam gespeeld. Als voetballer werd hij zeer gewaardeerd. Jan was een harde werker, maar hij was vooral – zowel binnen als buiten de lijnen – een “fijne vent”. Ook zijn gevoel voor humor wordt nu, na vele jaren, nog dikwijls aangehaald door vroegere medespelers. Ze wilden Jan er altijd graag bij hebben. Getuige ook de anekdote dat een medespeler hem zelfs met zijn motor in Ede ging ophalen om toch maar mee te kunnen voetballen.

Voetbal en DVSG waren belangrijk. Mede door Jan zijn de kernwaarden van het huidige DVSG neergezet: meedoen is belangrijk, voor iedereen! En gezelligheid en sport moeten gelijk opgaan.

Met Jan Spanjers verliest DVSG een van zijn grondleggers. Wij wensen Annie en familieleden de komende tijd veel sterkte bij dit verlies.

Bestuur en leden v.v. DVSG